Zoom in Regular Zoom out

Over ons

Informatie over SWZ

Stichting Welzijn Zundert (SWZ) is een onafhankelijke non-profit organisatie die, onder andere in opdracht van de gemeente, taken binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) uitvoert.
SWZ komt bij inwoners thuis en is goed bereikbaar in De Welborg in Zundert. SWZ heeft oog voor de vraag achter de vraag. SWZ betrekt andere organisaties waar mogelijk en relevant.

Daarom:

  • Stimuleert SWZ deelname aan de maatschappij (participatie en sociale samenhang)
  • Informeert en begeleidt SWZ (preventie, ondersteuning en begeleiding)
  • Biedt SWZ een zinvolle vrijetijdsbesteding
  • Legt SWZ verbindingen tussen vitale en kwetsbare inwoners

De bijzondere aandacht van SWZ gaat uit naar de meest kwetsbare doelgroepen. Ook zij moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving.

IMG_7476Vrijwilligers zijn van groot belang voor SWZ. Veel van hen kiezen voor “vrijwilligerswerk” bij SWZ om zichzelf te ontwikkelen en om een bijdrage te leveren aan een leefbare maatschappij.
 Daarnaast zijn zij een verlengstuk van de organisatie en helpen zij op vele manieren om het werk van SWZ mogelijk te maken.

Aandacht voor kwetsbare doelgroepen

Voor de Stichting Welzijn Zundert (SWZ) staat het ondersteunen en versterken van inwoner- en burgerinitiatief centraal. SWZ doet dat door de kracht van mensen en groepen mensen te ondersteunen. SWZ werkt hierin samen met de gemeente, zorgaanbieders, professionals, lokale ondernemers en organisaties, maar vooral ook met een grote groep vrijwilligers in de gemeente Zundert.