Wie zijn wij

 Participatie en welzijn voor iedereen

Stichting Welzijn Zundert (SWZ) is de plaatselijke organisatie die werkt aan het verbeteren en het verstevigen van de welzijnszorg en participatie in de (ver)nieuw(d)e maatschappelijke verhoudingen.

Samenwerken, nieuwe ideeën invullen en innovatief te werk gaan, zijn daarbij onze uitgangspunten. Termen als “preventie”, “zelfredzaamheid” en “zelfsturing” zijn de uitstek die horen bij het werkterrein van Stichting Welzijn Zundert (SWZ).

 

Klik op een van onderstaande buttons om er meer over te lezen.