Thuisondersteuning

Hulp aan huis of op locatie

Vrijwillige thuishulp

Geeft ondersteuning bij alledaagse activiteiten, die mensen, zonder hulp en ondersteuning, niet meer zelf kunnen. Het is een aanvulling op de professionele zorg.

Tot de werkzaamheden behoren o.a.:

 • Regelmatig bezoek aan huis en gezelschap
 • Assistentie bij de boodschappen of samen winkelen
 • Ondersteuning bij hobbyuitoefening
 • Vervoer en begeleiding naar arts/ziekenhuis
 • Ondersteuning bij bijvoorbeeld fietsen/wandelen/uitstapjes

Huisbezoeken

Vrijwel iedere vraag die bij SWZ  binnenkomt, wordt in de eerste plaats beantwoord door een huisbezoek. Dit om een goed beeld te krijgen van de hulpvraag en de situatie daaromheen. In eerste aanleg is iedere vraag welkom.

SWZ geeft u advies, inventariseert uw steunbehoefte, regelt hulp of draagt zorg voor contact en/of een intakegesprek bij de juiste instanties.

Buddyzorg

De buddy fungeert als maatje (geeft maatjessteun) en heeft vaak een heel vertrouwelijke band met de hulpvrager.

Buddyzorg geeft o.a.:

 • Ondersteuning bij verwerking van een chronische ziekte of ernstige beperking.
 • Hulp bij omgang met ziekte en emoties.
 • Begeleiding bij het onderhouden van contacten.
 • Begeleiding bij bezoek aan/van een arts of specialist.
 • Een fijn gesprek of gezamenlijk uitstapje.

Klussen en thuishulp

Het karwei moet in alle situaties beperkt van omvang zijn en redelijkerwijs tot de taak van een vrijwilliger (klusvrijwilliger) behoren. Werkzaamheden, die dit overstijgen en eerder bij een (onderhouds-) bedrijf thuis horen worden niet gedaan.

Het gaat om:

 • Klusjes in en rondom de woning
 • Klein tuinonderhoud
 • Oplossen computerproblemen

Eigen bijdrage: 5 euro

Administratieve thuishulp

Deze dienst biedt ondersteuning bij het beheer van administratie en financiën en leert mensen weer grip te krijgen op de administratie.

De administratieve thuishulp helpt o.a. bij:

 • Het ordenen en bijhouden van de thuisadministratie
 • Het doornemen van de post
 • Het uitleggen van ingewikkelde brieven
 • Het invullen van formulieren
 • Het helpen bij het doen van betalingen
 • Het maken van overzichten van inkomsten en uitgaven(budgetbewaking)