Zoom in Regular Zoom out

PC-Café

Het pccafé

Stichting Welzijn Zundert (SWZ) biedt senioren met inzet van vrijwilligers de gelegenheid om te leren omgaanPc-café

met computers (pc/laptop) zodat de digitale snelweg ook voor hen beschikbaar is. Windows 10, Internetten en

Outlook (behandelen van e-mail) komen aan de orde.

De cursussen worden gegeven op:

Dinsdagochtend   : 09:30 – 11:30 uur – Rijsbergen – locatie Koutershof

Wilt u deelnemen? Neem dan contact op voor de mogelijkheden: 076-5972200 of via e-mail info@swzundert.nl

Kennis met elkaar delen

Zorg voor participatie, integratie, armoedebestrijding en inburgering zijn kerntaken van de Stichting Welzijn Zundert (SWZ). Door dalende inkomsten, stijgende kosten en een terugtredende overheid, wordt er een steeds groter beroep gedaan op welzijnswerk. SWZ speelt in op deze toenemende vraag naar hulp, die bestaat uit praktische dienstverlening, het geven van informatie en advies, het faciliteren van ondersteuning en sociale betrokkenheid.