Zoom in Regular Zoom out

MBvO

MBvO

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)

Bij het ouder worden is het belangrijk om lichamelijk en geestelijk fit te blijven. Daarom organiseert Surplus bewegingsactiviteiten voor ouderen onder de verzamelnaam “Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)”

“Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)” is een bewegingsactiviteit, die is gericht op de specifieke situatie van de ouder wordende mens. Met als doel spieren en gewrichten soepel te houden, zodat men lichamelijk, geestelijk en sociaal zo lang mogelijk optimaal zullen blijven functioneren.

Door Surplus worden wekelijks in groepsverband, op verschillende locatie in gemeente Zundert MBvO-activiteiten georganiseerd. Door corona ligt het programma tijdelijk stil.

Wat houdt het in?

De beweegactiviteiten sluiten aan bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de deelnemers. Onder toeziend oog van een gekwalificeerde MBvO-docenten worden allerlei oefeningen gedaan om de beweeglijkheid, vaardigheid te trainen en de coördinatie te verbeteren. Tijdens de oefeningen wordt er gebruik gemaakt van muziek en diverse kleurrijke en veilige materialen

Voor wie?

Om aan de activiteiten deel te nemen hoeft u nergens lid van te zijn. U moet wel woonachtig zijn in de gemeente Zundert en 60 jaar of ouder zijn. Binnen het MBvO gaat het niet om wedstrijden of prestaties; gezelligheid en sfeer staan centraal. Tegelijkertijd werkt u natuurlijk op een leuke en ontspannen manier aan uw gezondheid.

Hoe en waar?

De lessen vinden plaats in een sfeervolle omgeving, waar de cliënt zichzelf kan zijn en in contact kan komen met anderen. Kenmerkend ervan is, dat de ouderen uitgenodigd worden tot plezierig en veelzijdig bewegen, tot het opdoen van verschillende bewegingservaringen en tot het behouden én leggen van contacten. Na afloop is er gelegenheid om gezamenlijk een kopje koffie of thee te drinken. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Duur van het seizoen?

Het seizoen loopt van september t/m juni. In de maanden juli en augustus ligt het vaste jaarprogramma stil.

Heb ik een indicatie nodig?

Nee, u heeft geen indicatie of doorverwijzing nodig om deel te nemen aan het MBvO.

Waar kan ik terecht?

Voor contact, vragen of meer informatie over de MBvO activiteiten, kunt u terecht bij Jessica Nouws

Surplus Zundert

De Welborg 4

4881 CZ Zundert

Tel. 076-5972200

Zundert@surplus.nl

Wilt u zien wat Meer Bewegen voor Ouderen inhoudt, bekijk het filmpje via onderstaande link.

MBvO Seniorengym

Kennis met elkaar delen

Zorg voor participatie, integratie, armoedebestrijding en inburgering zijn kerntaken van de Stichting Welzijn Zundert (SWZ). Door dalende inkomsten, stijgende kosten en een terugtredende overheid, wordt er een steeds groter beroep gedaan op welzijnswerk. SWZ speelt in op deze toenemende vraag naar hulp, die bestaat uit praktische dienstverlening, het geven van informatie en advies, het faciliteren van ondersteuning en sociale betrokkenheid.