Zoom in Regular Zoom out

ANBI

Donateur worden

Wilt u SWZ ook ondersteunen? In veel gevallen kan het een win-win situatie zijn. Word donateur van Stichting Welzijn Zundert (SWZ). Uw bijdrage aan het werk van SWZ kan u fiscaal voordeel opleveren. SWZ is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

SWZ is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting welzijn Zundert (SWZ) is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Draagt u SWZ een warm hart toe? Een gift aan SWZ kan ons helpen.

Voor u betekent dit dat een gift aan SWZ fiscaal voordeel kan opleveren. Giften aan een instelling die door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI mogen door de donateur namelijk –binnen de daarvoor geldende regels- worden opgegeven als aftrekpost voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

U kunt bij uw belastingadviseur of accountant terecht voor meer informatie.
 Natuurlijk staat ook SWZ u graag te woord.

RSIN: 803609383

Doelstelling

SWZ stelt zich ten doel om binnen haar werkgebied via ondersteuning het individuele en sociale welzijn bevorderen van kwetsbare mensen. Daarbij staat de eigen regie van de inwoners van de gemeente centraal. 

Beloningsbeleid 

Bestuurlijk niveau 

Het stichtingsbestuur heeft de algemene en eind verantwoordelijkheid voor financiën, beleid en uitvoering van de SWZ. Binnen het bestuur zijn de primaire functie van voorzitter, penningmeester en secretaris aanwezig.
Het bestuur heeft de dagelijkse leiding overgedragen door een bestuursbesluit en directiereglement aan de directeur die om de 2 maanden verantwoording aflegt.

Dhr. R. Disseldorp (Voorzitter)

Dhr. A. Melisse (Penningmeester)

Dhr. H. Moelands (Secretaris)

Dhr. G. Kuypers (lid)

Dhr. K. Pellis (lid)

Mevr. A. Kerstens (lid)

Het bestuur van SWZ voert haar werkzaamheden geheel vrijwillig uit en verkrijgt geen enkele vergoeding voor daarvoor.

Uitvoerend niveau 

De directeur voert op basis van een directiereglement (waarin de bevoegdheden zijn beschreven) de dagelijkse operationele leiding van SWZ uit. Tot de taken behoren:

 • Het uitvoeren van het stichtingsbeleid met de daarbij behorende visie en missie;
 • Aansturen van de medewerkers en vrijwilligers;
 • Het voeren van een financiële administratie;
 • Het voorbereiden van visie en beleidsvoorstellen;

De medewerkers voeren diverse taken uit:

 • Mantelzorgondersteuning & Thuishulp;
 • Preventie & Vroegsignalering;
 • Vrijwilligers coördinatie;
 • Secretariële ondersteuning;
 • Begeleiding statushouders;
 • Projectmedewerkers;
 • Overige.

De personeelsleden worden ingeschaald conform het functieloongebouw en ontvangen een salaris zoals bepaald in de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.  

Zie hier het anbi beleidsplan: Beleidsplan

Financiële verantwoording

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013