Steunpunt Mantelzorg

Zorg voor partner, kind, familielid of vriend Zelf sta je daar misschien niet eens bij stil; je geeft de zorg vanuit persoonlijke betrokkenheid. Degene aan wie de zorg geboden wordt, is meestal een familielid, vriend(in) of iemand uit de buurt. Het geven van mantelzorg wordt vaak als iets vanzelfsprekends gezien; een kind heeft een beperking, […]

Vrijwilligers

VRIJWILLIGERSINFORMATIEPUNT (VIP)Wil je je oriënteren op de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in gemeente Zundert? Op de website NL voor elkaar staan vacatures van verschillende organisaties die actief zijn in deze regio. Je kunt ook altijd een gesprek plannen bij het VIP om samen verder te kijken en denken, ook buiten de openstaande vacatures. Wanneer je andere […]

BoodschappenPlusBus (BPB)

In Zundert kunnen senioren gebruik maken van de BoodschappenPlusBus (BPB). De BPB vervoert, daarvoor in aanmerking komende, 50-plussers van en naar sociale en culturele activiteiten. Ook rijdt de BPB ritjes op aanvraag. Door het aanbieden van ritjes in de omgeving en het doen van boodschappen, worden minder mobiele 50-plussers in de gelegenheid gesteld om weer […]

Huiskamer project

Mee doen met anderen De Huiskamer kan worden bezocht door ouderen van 55+ die nog zelfstandig wonen en het leuk vinden om er wekelijks gezellig een dagje uit te zijn. Er is ruimte voor ongeveer 15 deelnemers en de activiteit wordt begeleid door 2 vrijwilligers. Huiskamers algemeen In de Huiskamers bieden wij ontmoeting, gezelligheid en […]

Informatie en advies

Wie, wat en waar in onze samenleving Stichting Welzijn Zundert (SWZ) biedt inwoners van de gemeente Zundert informatie en advies over zaken waarvoor men niet terecht kan bij professionele organisaties. Hierbij richt SWZ zich in het bijzonder op kwetsbare groepen in de gemeente. Onze social workers streven naar vraagverheldering, advies, praktische ondersteuning en doorverwijzing. Wij […]

Thuisondersteuning

Praktische en sociale hulp aan huis Stichting Welzijn Zundert vindt het van groot belang dat mensen van alle leeftijden zelfstandig kunnen functioneren in hun eigen huis en omgeving. Daarom bieden wij samen met de inzet en persoonlijke aandacht van heel veel vrijwilligers een veelheid aan praktische diensten aan huis. Vrijwilligers van SWZ bieden 1 op […]

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte Heb je vragen over of interesse in één of meerdere vacatures? Of ken je iemand die hier benieuwd naar is? Neem dan vrijblijvend contact op met ons via email: info@swzundert.nl, telefoon (076-5972200) of loop gewoon even binnen op kantoor. Dan kunnen we wat dieper ingaan op de openstaande vraag en samen bekijken […]

Contactformulier

Stuur ons een bericht Heeft u een vraag, opmerking of probleem of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of mantelzorger ? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier:

ANBI

Donateur worden Wilt u SWZ ook ondersteunen? In veel gevallen kan het een win-win situatie zijn. Word donateur van Stichting Welzijn Zundert (SWZ). Uw bijdrage aan het werk van SWZ kan u fiscaal voordeel opleveren. SWZ is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). SWZ is een Algemeen Nut Beogende Instelling […]

Donateurs

Elke bijdrage is welkom Word donateur van Stichting Welzijn Zundert (SWZ) Uw bijdrage aan het werk van SWZ kan u fiscaal voordeel opleveren. Meer weten <klik hier>       U kunt SWZ op verschillende manieren ondersteunen Een eenmalige of jaarlijkse financiële bijdrage Een schenkingen of een legaat Bepaalde middelen sponsoren b.v. drukwerk, kantoorinventaris Bepaalde activiteiten […]

Sponsors

Geld of middelen ter beschikking stellen Zonder sponsors kan Stichting Welzijn Zundert (SWZ) haar werk niet doen. SWZ is dan ook ontzettend dankbaar dat veel organisaties en bedrijven, op wat voor manier dan ook, SWZ een warm hart toedragen. Wilt u SWZ ook ondersteunen? In veel gevallen kan het een win-win situatie zijn. Neem voor informatie […]

Onze partners

Samenwerken met professionals Voor Stichting Welzijn Zundert (SWZ) staat het ondersteunen en versterken van inwoner- en burgerinitiatief centraal. SWZ doet dat door de kracht van mensen en groepen mensen te ondersteunen. SWZ werkt hierin samen met de gemeente, zorgaanbieders, professionals, lokale ondernemers en organisaties, maar vooral ook met een grote groep vrijwilligers in de gemeente […]

Missie en visie

Waar SWZ zich sterk voor maakt Missie Stichting Welzijn Zundert (SWZ) ondersteunt en faciliteert op maat de maatschappelijke vraag met het oog op het versterken van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van alle burgers. SWZ vergroot participatie en zelfredzaamheid van alle mensen in de gemeente en bevordert ieders inzet en sociale samenhang.  Het doel van SWZ […]

Organisatie

Stichting Welzijn Zundert (SWZ) biedt hulp, steun en advies aan inwoners in alle kernen van de gemeente Zundert Meer informatie Het Bestuur Dhr. R. Disseldorp (Voorzitter) Dhr. A. Melisse (Penningmeester) Dhr. H. Moelands (Secretaris) Dhr. G. Kuypers (lid) Dhr. K. Pellis (lid) Mevr. A. Kerstens (lid) Het Personeel Mevr. Ankie de Hoon Directeur Aanwezig: Maandag, […]

Over ons

Informatie over SWZ Stichting Welzijn Zundert (SWZ) is een onafhankelijke non-profit organisatie die, onder andere in opdracht van de gemeente, taken binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) uitvoert. SWZ komt bij inwoners thuis en is goed bereikbaar in De Welborg in Zundert. SWZ heeft oog voor de vraag achter de vraag. SWZ betrekt andere organisaties […]

Stageplaatsen

Kom jij bij ons stage lopen?! Volg je een MBO of HBO opleiding in de richting van welzijn of sociaal werk en denk je erover om bij ons stage te komen lopen? Leuk! Wij bieden studenten van verschillende opleidingen graag de mogelijkheid om bij ons kennis en ervaring op te doen uit het werkveld. Of ben je op […]

Taalcafé

Eens per twee weken is er in de Anna School (Berkenlaan 156, Zundert) een Taalcafé. Van 19.00 uur tot 20.30 uur oefenen nieuwe Nederlanders samen met een grote groep vrijwilligers hier met de Nederlandse taal. Niet alleen de taal, maar ook de ontmoeting tussen verschillende culturen en het uitbreiden van het sociale netwerk spelen een […]

Statushouders

Begeleiding voor statushouders binnen de gemeente Zundert Nederlands: Stichting Welzijn Zundert biedt hulp, steun en advies aan alle inwoners van de gemeente Zundert. Statushouders kunnen met al hun vragen bij ons terecht. Wij bieden u hulp of verwijzen u naar de instantie die u verder kan helpen. U kunt met de medewerkers van Stichting Welzijn […]

Alzheimer Café

Alzheimer Café Het Alzheimer Café Zundert is een samenwerkingsproject tussen de Gemeente Zundert, Surplus, Stichting Welzijn Zundert (SWZ), Avoord Zorg en Wonen, huisartsenteam De Welborg en Alzheimer Nederland. Op elke tweede donderdagavond van de maand is er een bijeenkomst. Meer informatie via e-mail: alzheimercafe.willaert@avoord.nl of tel. 06 23790163. Locatie: Woonzorgcentrum De Willaert, Bgm. Manderslaan 53, […]

PC-Café

Het pc–café Stichting Welzijn Zundert (SWZ) biedt senioren met inzet van vrijwilligers de gelegenheid om te leren omgaan met computers (pc/laptop) zodat de digitale snelweg ook voor hen beschikbaar is. Windows 10, Internetten en Outlook (behandelen van e-mail) komen aan de orde. De cursussen worden gegeven op: Dinsdagochtend   : 09:30 – 11:30 uur – Rijsbergen – […]

MBvO

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) Waarom bewegen? Bij het ouder worden is het belangrijk om lichamelijk en geestelijk fit te blijven. Daarom organiseert de Stichting Welzijn Zundert bewegingsactiviteiten voor ouderen onder de verzamelnaam “Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)” “Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)” is een bewegingsactiviteit, die is gericht op de specifieke situatie van de […]

Nuttige links

Wij werken samen Stichting Welzijn Zundert (SWZ) ondersteunt Inwoners van de gemeente Zundert bij het bevorderen van hun welzijn. De gemeente Zundert telt ruim 21000 inwoners verdeeld over de dorpen Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert. SWZ geeft in dit gebied hulp en advies aan kinderen, jongeren en hun ouders, migranten, ouderen en statushouders. […]

Doelgroepen

Voor jong en oud in de gemeente Zundert Stichting Welzijn Zundert richt zich in de eerste plaats op de kwetsbare groepen in de gemeente. Het doel is dat kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en statushouders mee kunnen doen in de maatschappij, door het versterken van de eigen kracht aangevuld met de ondersteuning, dienstverlening en activiteiten die […]