Vrijwilligers

Iets betekenen voor een ander

Vrijwilligerswerk levert veel waardering op. Naast een zinvolle tijdsbesteding is vrijwilligerswerk  vaak ook leuk om te doen. Als vrijwilliger leert u nieuwe dingen en ontmoet u allerlei nieuwe mensen. Het kan ook een goede opstap zijn naar een betaalde baan.

Vrijwilligerswerk kunnen we allemaal doen, jong en oud. Het is dan wel onbetaald, maar uw inzet is onbetaalbaar voor de mensen die u helpt. Vrijwilligerswerk kan voldoening geven en daarnaast kunt u sociale contacten opdoen en nieuwe uitdagingen aangaan.

Vrijwilligers InformatiePunt VIP

Het Vrijwilligers InformatiePunt (VIP) bemiddelt tussen organisaties en vrijwilligers. U kunt bij het VIP terecht voor informatie en advies en voor leuke vrijwilligers vacatures.
SWZ adviseert u over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk binnen, maar ook buiten de eigen organisatie, en verzorgt de begeleiding.  Voor diverse organisaties en cliënten zoeken wij vrijwilligers.

U kunt doen waar u goed in bent, er zijn mogelijkheden genoeg! Tijdelijk, vast, in de ochtend of avond, wanneer het u uitkomt. Zie hier onze openstaande vacatures

Respijtzorg voor de mantelzorger

Wanneer vrijwilligerswerk ingezet wordt ter ontlasting van de mantelzorg noemen we dat respijtzorg. Inzet van vrijwilligerswerk als respijtzorg voorkomt dat mantelzorgers te zwaar belast of overbelast worden. Door de aanwezigheid van de vrijwilliger heeft de mantelzorger even ruimte voor zichzelf. Onder mantelzorg verstaan we de zorg, die gegeven wordt door de partner, kinderen, familie, vrienden of kennissen.

VrijwilligIMG_7556e thuishulp

Vrijwillige thuishulp geeft ondersteuning bij alledaagse activiteiten, die mensen echter zonder hulp en ondersteuning niet meer zelf kunnen. Het is een aanvulling op de professionele zorg.  Enkele voorbeelden van Vrijwillige thuishulp kunt u zien d.m.v. onderstaande link.

Buddyzorg

Buddyzorg biedt steun en begeleiding bij het omgaan en verwerken van een chronische ziekte of ernstige beperking. Soms kan de ze zelfs een levensbedreigende situatie zijn. De buddy fungeert als maatje en heeft vaak een heel vertrouwelijke band met de hulpvrager.

Klussen en thuishulp

Hulp bij klussen en onderhoud van de tuin in situaties, waar mensen dat niet meer zelf kunnen en ook geen beroep op anderen kunnen doen. Het karwei moet in alle situaties beperkt van omvang zijn en redelijkerwijs tot de taak van een vrijwilliger behoren. Werkzaamheden, die dit overstijgen en eerder bij een (onderhouds-) bedrijf thuis horen worden niet gedaan.

De onkosten bedragen €5,- per afspraak. Eventuele aanschaf van materialen komen uiteraard voor uw rekening.

Administratieve thuishulp

Administratieve thuishulp biedt mensen ondersteuning bij het beheer van hun administratie en financiën en leert hen weer grip te krijgen op de administratie. Het gaat altijd om de huishoudelijke administratie.

Computerhulp thuis en op locatie

Vrijwilligers van de computer thuishulp bieden ondersteuning bij:

  • – Het installeren van computerprogramma’s.
  • – Het installeren van (rand)apparatuur.
  • – Het opsporen en verhelpen van problemen.images1

Indien iemand echt geen cursus buitenshuis kan volgen, bieden vrijwilligers soms ook hulp en instructie bij gebruik van de computer aan huis.

De onkosten bedragen €5,- per afspraak. Eventuele aanschaf van materialen komen uiteraard voor uw rekening.

Op diverse locaties bieden vrijwilligers aan kleine groepen ondersteuning bij het leren werken met de computer en haar programma’s.

Inburgering

In bijzondere situaties bieden vrijwilligers ook hulp bij inburgering bijv. als taalmaatje of om wegwijs te worden met onze Nederlandse gewoonten en onze regelgeving.


SWZ kan u informatie geven en vragen beantwoorden over:

  • Vrijwilligerswerk
  • Collectieve vrijwilligersverzekering via SWZ
  • Verklaring omtrent gedrag; wanneer verplicht
  • Model vrijwilligerscontract algemeen