Mantelzorg

Zorg voor partner, kind, familielid of vriend

Steunpunt mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Binnen de gemeente Zundert is Stichting Welzijn Zundert (SWZ) het steunpunt voor de mantelzorgers. Dagelijks ondersteunen zij mantelzorgers op vele manieren: inzet vrijwilligers (respijtzorg), informatie verstrekking en algemene ondersteuning.

images

Respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. De bedoeling is dat de mantelzorger even vrijaf van de zorg heeft. Dat is erg belangrijk, zeker wanneer de zorg intensief is. U hoeft zich zeker niet schuldig te voelen als u hier behoefte aan heeft. Respijt verrijkt het (sociale) leven van zowel de hulpbehoevende als de mantelzorger en zorgt ervoor dat u de zorg beter vol kunt houden. De zorg kan worden overgenomen door een beroepskracht of vrijwilliger.

 

De respijtzorg die SWZ u kan aanbieden is die van een vrijwilliger. Deze kan bij u thuis komen of er samen met uw naaste er op uit gaan. In sommige gevallen kan de Huiskamer ook een vorm van respijt bieden. Neem voor informatie over vrijwillige respijtvoorzieningen gerust contact op.

Mantelzorgcompliment

images
Klik op bovenstaande foto voor een video over Mantelzorg

Door de nieuwe WMO-wet (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is de regeling mantelzorgcompliment komen te vervallen vanaf 2015.

Heeft u vragen over het mantelzorgcompliment? Bel of mail dan eerst naar de sociale verzekeringsbank (SVB)  Telefoon: (030) 264 8444 E-mail: mantelzorg@svb.nl

Heeft u vragen over uw indicatie, neem dan contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

 

(Extra) hulp bij het huishouden inkopen met dienstencheques 2016

Sinds 23 maart 2015 is het mogelijk om met een dienstencheque huishoudelijke hulp in te kopen. Vanaf 1 januari 2016 kost deze huishoudelijke hulp voor de inwoner nog maar € 5,- per uur. Inwoners van de gemeenten Rucphen, Etten-Leur, Zundert, Moerdijk en Halderberge die al een indicatie hebben in het kader van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kopen deze dienstencheque voor extra huishoudelijke hulp. Ook mantelzorgers en mensen die mantelzorg ontvangen komen in aanmerking voor de dienstencheque. Wie gebruik wil maken van de dienstencheques en hiervoor in aanmerking komt, kan bij deelnemende zorgaanbieders in de eigen gemeente terecht. Vanaf 2016 kost de dienstencheque voor inwoners nog maar € 5 per stuk. De gemeente vult dit aan tot de oorspronkelijke kosten van € 22,50. De cheques komen niet in de plaats van de huishoudelijke ondersteuning die door de gemeente wordt aangeboden, maar zijn voor extra uren. Mensen kunnen maximaal 104 extra uren hulp per jaar afnemen met de dienstencheques. Bijvoorbeeld voor een grote voorjaarsschoonmaak of het lappen van de ramen. Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) van ministerie VWSHet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt de dienstencheques voorlopig tot en met 2016 beschikbaar vanuit de regeling ‘Huishoudelijke Hulp Toelage’. Het doel van deze regeling is om de werkgelegenheid bij thuiszorgorganisaties te behouden. De verwachting is dat door de HHT regeling enkele honderden banen behouden blijven in de regio. Beschikking Wmo of registratie mantelzorger

De dienstencheques zijn bedoeld voor mensen die nu al ondersteuning vanuit de Wmo ontvangen, mantelzorg ontvangen of mantelzorger zijn. Mensen die uren hulp inkopen moeten daarom wel een beschikking van hun Wmo-voorziening of mantelzorger registratie laten zien. Om zich te registreren als mantelzorger nemen inwoners van Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk contact op met Stichting HOOM, inwoners uit Rucphen gaan naar het Mantelzorgpunt De Groene Mantel en inwoners uit Zundert bezoeken de Stichting Welzijn Zundert.

Zorgaanbieders in Zundert

De dienstencheques kunnen in Zundert bij de volgende zorgaanbieders worden aangeschaft:

  • Tzorg  076-578 39 25
  • Actief Zorg  088-750 82 00
  • Thuiszorg DAT  0165-397 854
  • Thuiszorg West-Brabant  088-560 20 09
  • Thuiszorg Matilda  076-530 23 17
  • TSN Thuiszorg  010-289 10 10

 

Zicht op mijn Mantelzorg

Zicht op mijn mantelzorg heeft een vragenlijst speciaal voor mantelzorgers ontwikkeld. Als u de vragenlijst invult, krijgt u meer zicht op uw persoonlijke situatie ontvangt en ontvangt u advies en tips die de mantelzorg kunnen verlichten. U helpt bovendien mee aan onderzoek dat bedoeld is om meer inzicht te krijgen in mantelzorg in uw regio. De website is ook op zoek naar mensen die geïnterviewd willen worden over hun situatie. Op de website zijn hiervan diverse voorbeelden te vinden. Heeft u hier belangstelling voor neem dan even contact met ons op.

http://www.zichtopmijnmantelzorg.nl/

 

 

Persbericht Dag van de mantelzorg 2014