Sponsors en donateurs

Wij gaan graag met u in gesprek

Stichting Welzijn Zundert (SWZ) kan haar doelstelling alleen bereiken dankzij de inkomsten van sponsors en giften. Onze sponsors, donateurs en gulle gevers zijn bedrijven, verenigingen, particulieren en (bescheiden) overheidsbijdragen. Wij danken alle stichtingen, fondsen, bedrijven en gemeenten, die ons tot nu toe financieel ondersteund hebben.
Wilt u ook sponsor of donateur worden? Wij kunnen uw steun goed gebruiken.